نمیتونمـ|

↓خــوבت را ڪــه بــزنــے بــه آن راه یــاـבت مــے روב ! 
ڪــه روزے ڪــســــے بـــــــوב . . . 
ڪــه خـنــــבه هــایــت را בوســت בاشــت ! 
ڪــه בوســت نـــבاشــت چـشـمــانــت نـمـنــاڪ شــوב ! 
ڪــافے اســت خــوבت را بــه آن راه بــزنــے . . . 
تــا هـمــه ے ایـنـهــا را فـرامــوش ڪـنــے . . .↓ 

 

+ نمیـــــشه که خنثی

 

آدمـ ها به اندازه ی "ناگفته هایشان"
از همـ دور می شوند
نه به اندازه ی "قدمـ هایشان"


++ کاش باهامـ حــرف میزدی ..

 

از همه غمـ انگیزتر اون وقتیـه که ،
کسی که دوستش داری
هیچ تلاشی برای نگه داشتنت نمی کنه !!

 

+++ داره میکشتمـ 

/ 0 نظر / 15 بازدید