تــورو میخــواد

اِمشــب ایـᑔ נل تــــــפּرפּ میــᓘפּاנ ..

(。◕ _◕。)

/ 4 نظر / 19 بازدید
تبادل لینک www.linc.ir

سلام با تبادل لینک موافقی؟ www.linc.ir

سپیدبانو

اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقمان

سپیدبانو

حیات درختان در بخشش میوه است آنها می بخشند تا زنده بمانند زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند

روزالی پیرسون

عشق يعني با چشم بسته کسي را ديدن و از بين همه دلتنگ يک نفر شدن[گل][دلشکسته]