داره میـگیره نَفَسَـ ـ ـم

بایـــَـد بـــاور کــَـرد ..

گـــاهـی آدم کـــَـم نـِمیــــاره کوتاه میاد ...! 

 

هر چیـَم پست بزاری تو محیـط مجازی خـوبـ نمیـشه ، 

آخه دل وامـوندت از دنیـای واقعـی گرفته ... 


وقتـی بـا یکـی مشتــاقانه کوهی رو بالا رفتـی 

امـا رو قلـه حــس کردی ازش بـی نـــیاز شــدی 

یــادت نــره که اون پاییـن چقـدر بهـش نیـاز داشتـی ...!

/ 6 نظر / 22 بازدید
روزالی پیرسون

سکوت نکن … زمزمه کن گاهی ! قدم بزن در کوچه های زندگی … و گاهی آرام پرواز کن … این آبی بیکران مال تو نباشد … مال کیست ؟ زندگی زیباست!

روزالی پیرسون

تا برمیدارمش از ” تــــــــــو ” مینویسد مانده ام این “خودنویس” است یا ” تو نویس” …[دلشکسته]

مصطفــــے™

اینجا بزودی میشه تمووووم خونه زندگی یه نفر

M...R

کاش میدانستند..تکرار تودرزندگیم چقدرلذت بخش است..درست مانندنفسهایم..

کپو

خوشحال میشم ب منم سری بزنی...........تبادل لینک؟