بهشـت من!

چـه زیـبا گفـت :

گاهے یک نـفر 

            با نفـسهایش

 

        با نـگاهش

               با کلامـش

                         با وجـودش

                     با بـودنش

بهشتے مےسازد از این دنـیا برایت

 که دیگر بـدون او

      بهشت واقـعے را هم نمےخـواهے ..

/ 1 نظر / 11 بازدید
زهـــــرا

ووووییی چقدر قشنگ بوووود دمت گرم [ماچ][هورا]