بے حـسے میدونے چیه ؟

 

میدونے درد من کِـے شد یــه دردِ بےدرمــون ؟!

اونجــا که فهمیدمـ ؛

جــُـز مـَن {یه زنِ} دیگه همـ بــود ..

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
سپیدبانو

کسی که میخواهد دیگران دائم برایش کف بزنند خوشبختی خود را در دست دیگران گذاشته است !!!