عاشقـتـܢܢ

 

بزرگترین اشتبـاه دنیا بود ،

میدونمـ //    هیجــورِاَمـ نمیتونمـ(رومـ نمیشه) معذرت بخوامـ !

فقط ،     ببخـش و بگذر "مـردِ مــَن"

/ 2 نظر / 22 بازدید
زهـــــرا

ای جــــــــــــــــــانم چه خوشمل [بغل]