هر روز

هر روز میمیـرم

هر روز میشکنـم

هر روز میگریـم

هر روز میـ …

روزها تـکراریست یا افعـال من ؟!

خسته ام از این میـ … ها…

/ 2 نظر / 20 بازدید
زهـــــرا

میکشم از عالم و زمونه میگریم از دست همه میشکنم و آه میکشم این میشه که میتوپم به همه [خنثی]