اندر باب زک افرون

یهو برگشت گفت خـاله این که زک افــرونِ

 آخه این که نمیاد با تو دوس بشه با این ریخت و قیافه ات خنثی

 

 

 

+ به عمـوش رفته

زبان

/ 1 نظر / 24 بازدید