رو به راهـمـ

اِمـروز همـ 

رو به راهـمـ


رو به راهے

که مـرا از تـو دور مےڪـند

لبخند

/ 2 نظر / 31 بازدید
زهرا

دلــم بالکنی میخواهد رو به شهر و یک فنجان چای! یک جرعه تـــو....یک جرعه مـــن! وســکوتی که در آن دو نــــگاه به هم گــره خـــورده باشـــد! بـــی کلام... مــی دانی؟ " دلـــم یـک مَــــن میخواهد برای تـــو و یـک تـــو برای مـــن!