:|

آدمـ ­ها لالت مےڪـنند

بعد هے مےپــرسند ؛

چــرا "حرفــــ" نمیـزنے ؟

و ایـن خنـده دارتـرین نمایشنـامه ­ے دنــیاست ..

/ 6 نظر / 23 بازدید
روزالی پیرسون

خیلی چیز ها هستند که وقتی به دستشان می آوری دیگر آنها از تو نیستند تویی که در دست آنهایی

روزالی پیرسون

در بدترین روزها امیدوار باش که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد[گل]

روزالی پیرسون

خدا دوستدار آشناست عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت دکتر شریعتی[گل]

زهرا

"ﺑﻌـﻀـــﮯ ﻭﻗـــﺖ ﻫــﺎ ﺷـــــــﺎﯾــــــﺪ" "ﻗﻴــﺪِ ﻃـــﺮﻓﺘــــــــﻮ ﺑـــــﺰﻧـــﮯ ..." "ﺍﻣـــﺎ ﻭﺍﻗــﻌــﺎ ﺩﻝِ ﺍﻳﻨـــــــﻮ ﻧـــﺪﺍﺭﮮ ﮐـــﻪ" "ﺍﻭﻧـــــــﻮ ﺑـــﺎ ﻳـﮑــﮯ ﺩﻳﮕـه ببینی"

آفتاب آبنباتی

دنیا مقام سینما گر هاست... عشق بازیچه دست کودکان است... پاکی گمشده ای بین رویا... حقیقت تخیلی بیش نیست ... در دنیای نقابها... ...