ڪامنـت صمیمے آزاد

یه جـوری تو پستـامـ کامنت نمیــذارین

که انگار

عـشقِ اولتـون مـن بودمـ

و

 یهـو خطمــُ عـوض کردمـ

 

متفکر

 

 

 

کامنـت پیلیــز ،یه عـــالمه

 

/ 3 نظر / 32 بازدید
حمزه عليزاده

چي بنويسم ... [متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][متفکر][خمیازه]

پسر اریایی

من کی شماره تورو داشتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[عصبانی]